Kombinace sběru tříhodinového a sběru za 24 hodin

  • V období 24 hodinového sběru si vyčleníme tříhodinové období.
  • Tzn.sbíráme moč za 24 hodin-od 6 hodin rána do druhého dne do 6 hodin.
  • Ráno ve 3 hodiny vstaneme a vymočíme se do nádoby s 24 hodinovýn sběrem.
  • V následujících třech hodinách/od 3 hodin do 6 hodin rána/ budeme močit do jiné nádobky.
  • Množství za 3 hodiny promícháme,změříme a vzorek nalejeme do zkumavky.
  • Zbylé tříhodinové množství nalejeme do nádoby s 24 hodinovým sběrem.
  • Celý obsah opět promícháme,změříme a odebereme vzorek do druhé zkumavky.
  • Opět platí, že změřená množství buď zapíšeme na odběrovou žádanku nebo nahlásíme sestře.