Postup sběru moči za 3 hodiny

  • Jedná se o tzv.Hamburgerův sediment.
  • Ráno ve 3 hodiny se vymočíme do WC.
  • Vstaneme v 6 hodin a veškerou moč vymočíme do sběrné nádoby.
  • Jdeme-li močit v mezidobí tříhodinového sběru, moč již zachytíme do přichystané nádoby.
  • V 6 hodin po vymočení množství promícháme,změříme a vzorek nalejeme do zkumavky. Změřené množství nahlásíme sestře.