MUDr. Hana Němcová

MUDr. Hana Němcová

Lékař

  • 1993 - Ukončení studia na LF UP Olomouc v roce 1993
  • 1993 - Zahájení praxe na interním oddělení Vítkovické nemocnice
  • 1996 - Atestace 1.stupně z vnitřního lékařství
  • 1999 - 2001 staniční lékař hemodialyzační jednotky
  • 2002 - Atestace z nefrologie
  • 2001 - 2007 vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích
  • Od 1.listopadu 2007 privátní nefrologická a interní ambulance