Sběr moči na vyšetření mikroalbuminurie

  • Sběr se provádí přes noc,po jednom dni pracovního klidu.
  • Před ulehnutím se vymočíme do WC a na žádanku napíšeme přesnou dobu vymočení.
  • Ihned po probuzení se vymočíme do připravené nádoby.
  • Na žádanku zapíšeme čas vymočení a změřené množství moče.
  • Vzorek moče přineseme ve zkumavce do laboratoře nebo sestře k odběru krve.