Psychoterapie

V rámci celostního pohledu na člověka nabízíme konzultace a psychoterapeutická sezení zaměřená na vztah psychiky a nemoci, využíváme metodu EFT ( techniku emoční svobody- metoda akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) ke zvládnutí a odstranění negativních emocí ( strach, obavy, pocity viny, jakákoliv trápení, obezita, anorexie, nízké sebevědomí, řešení tíživých životních situací……)
 
Služba není hrazena z prostředků veřejného zdrav. pojištění
 
Služba není hrazena z prostředků veřejného zdrav. pojištění