Veškeré sběry moči by neměly být prováděny po fyzické námaze,člověk by v době sběru neměl být nachlazený,mít teplotu... Důležité je množství přesně změřit. Nesprávně zadané hodnoty mohou nepříznivě ovlivnit výsledek.

Před započetím sběrů je lépe si provést kalibraci sběrné nádoby.

Sběr moči

Postup sběru moči za 24 hodin

 • Ráno/ v 6 hodin/se vymočíme do WC.
 • Následujících 24 hodin močíme do nádoby/sklenice,PET láhev.../.
 • Druhý den ráno/v 6 hodin/ se naposledy vymočíme do sběrné nádoby.
 • Veškerou moč promícháme,přesně změříme množství a vzorek moče z nádoby přelijeme do zkumavky.
 • Změřené množství moče zapíšeme na žádanku nebo nahlásíme sestře při odběru krve-totéž platí o váze a výšce,je-li požadována.

Postup sběru moči za 3 hodiny

 • Jedná se o tzv.Hamburgerův sediment.
 • Ráno ve 3 hodiny se vymočíme do WC.
 • Vstaneme v 6 hodin a veškerou moč vymočíme do sběrné nádoby.
 • Jdeme-li močit v mezidobí tříhodinového sběru, moč již zachytíme do přichystané nádoby.
 • V 6 hodin po vymočení množství promícháme,změříme a vzorek nalejeme do zkumavky. Změřené množství nahlásíme sestře.

Kombinace sběru tříhodinového a sběru za 24 hodin

 • V období 24 hodinového sběru si vyčleníme tříhodinové období.
 • Tzn.sbíráme moč za 24 hodin-od 6 hodin rána do druhého dne do 6 hodin.
 • Ráno ve 3 hodiny vstaneme a vymočíme se do nádoby s 24 hodinovýn sběrem.
 • V následujících třech hodinách/od 3 hodin do 6 hodin rána/ budeme močit do jiné nádobky.
 • Množství za 3 hodiny promícháme,změříme a vzorek nalejeme do zkumavky.
 • Zbylé tříhodinové množství nalejeme do nádoby s 24 hodinovým sběrem.
 • Celý obsah opět promícháme,změříme a odebereme vzorek do druhé zkumavky.
 • Opět platí, že změřená množství buď zapíšeme na odběrovou žádanku nebo nahlásíme sestře.

Sběr moči na vyšetření mikroalbuminurie

 • Sběr se provádí přes noc,po jednom dni pracovního klidu.
 • Před ulehnutím se vymočíme do WC a na žádanku napíšeme přesnou dobu vymočení.
 • Ihned po probuzení se vymočíme do připravené nádoby.
 • Na žádanku zapíšeme čas vymočení a změřené množství moče.
 • Vzorek moče přineseme ve zkumavce do laboratoře nebo sestře k odběru krve.