Ceny výkonů, kteŕe nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

 

Vypsání lázeňského návrhu ……………………………………………………. 150 Kč

EKG vyšetření / sportovci v rámci zdrav. potvrzení ,
obecně na vlastní žádost…………………………………………………………..150 Kč

Vypsání lékařské zprávy na vlastní žádost ……………………………..... 200 Kč

/neplatí v případech, kdy je pacient předáván do péče jiného lékaře či je lákařská zpráva jiným lékařem vyžádána/

Zaslání receptu či zprávy poštou……………………………………………..... 30 Kč

Vyšetření mimo ordinační hodiny ………………………………… 450 Kč/hodina

Konzultace, pohovor s rodinou nad rámec úhrady
zdravotní pojišťovnou …............................................... 450Kč/hodina

/pojišťovnou hrazeny tyto výkony 1x ročně/

Laboratorní odběr nad rámec indikace lékařem ………....….. 40 Kč + cena dle jednotlivých zpracovaných položek aktuálně nahlášená z oddělení klinické biochemie / např. zjištění hladiny cukru,cholesterolu/

Vyšetření pacienta – konzultace u klienta, který je pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou nejsme ve smluvním vztahu …… 700 Kč/hodina

Psychoterapie - EFT .................................................... 700 Kč/ hodina

Vyšetření pacienta – konzultace  u klienta, který  je pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou nejsme ve smluvním vztahu  ………………………………..    700 Kč/ hodina

Ofocení jakéhokoliv dokumentu 1 strana ……………………………………. 2 Kč

Opakované vydání edukačního materiálu......................................30 Kč

/první vydání je zdarma/

Opak. vypsání již jednou vydané žádanky k vyšetření či receptu......30 Kč

Vyšetření krevní skupiny v ambulanci (pouze krevní skupina, ne Rh faktor) ..................................................................................... 150 Kč

Nedostavení  se k objednanému vyšetření bez včasné  omluvy….. 200 Kč

Platnost Ceníku od 3.9.2018